Samarbejdspartnere

De nedenfor nævnte parter udgør produktionsanlæggets primære afsætningskanaler:

  • Vinderup Varmeværk a.m.b.a: Modtager biogas som anvendes i kraft-varmeproduktionen.
  • Varmetransmissionsselskabet Holstebro-Struer I/S: Modtager overskudsvarme fra produktionsanlæggets kraftvarmeanlæg, som afsættes til varmeforsyningerne i Holstebro og Struer.
  • DONG Energy A/S / Måbjergværket A/S: Modtager den frasorterede fiber fra husdyrgødningen og fiber fra den grønne linje, som anvendes i kraftvarmeproduktionen.
  • Vestforsyning Spildevand A/S: Leverer spildevandsslam og modtager biogas, som anvendes til egen kraftvarmeproduktion. 

Siden er opdateret 27. juni 2011