Vision og mål

Den overordnede vision for Maabjerg BioEnergy er at etablere et bioenergianlæg, der kan hjælpe landbruget med at reducere næringsstofbelastningen i regionen. Samtidig skal anlægget bidrage til en miljøvenlig lokal energiproduktion.

 

Anlægget vil årligt behandle 450.000 tons gylle og 50.000 tons øvrig biomasse, eksempelvis affald fra fødevareindustrien. På den baggrund produceres årligt 18,4 millioner kubikmeter biogas.

 

Se flere nøgletal under Fakta.


Siden er opdateret 31. juli 2011