Sådan virker det

Det giver sig selv, at transporten af mere end 450.000 tons gylle om året frem til Maabjerg BioEnergy er en stor udfordring. Beregninger viser at hvis transporten udelukkende består af lastbiler, vil der være behov for et sted mellem 40 og 50 vogntog i døgnet til og fra Maabjerg BioEnergy.
 
Derfor har Maabjerg BioEnergy valgt en kombination af lastbiltransport og et rørstem i grenstruktur fra anlægget og ud i oplandet. Undervejs på strækningerne vil være en række knudepunker, hvor leverandørerne kan aflevere gyllen. Ved at anvende rørtransport forhindres lugtgener og den omfattende lastvognstrafik på landevejene ind til anlægget undgås. I første omgang opereres der med en omladestation placeret øst for Holstebro.
 

Rørsystemets opbygning

Langs med rørledningerne placeres en række knudepunkter med lagertanke, hvorfra gyllen pumpes ind til biogasanlægget.
 
Rørledningen består af et dobbeltrør. Det ene anvendes til at føre gyllen frem til anlægget og i det andet rør returneres den rensede gylle til lagertanke ved knudepunkterne.

 

Leverandøren afleverer gylle ved knudepunkterne og henter slutproduktet samme sted.

 

 


Siden er opdateret 2. august 2013