Afsætning

Maabjerg BioEnergy forventes at producere 18,4 millioner kubikmeter (m3) biogas om året til produktion af varme og el.

 

Sådan bliver biogassen fordelt:

 

Sådan afsættes biogassen

Vinderup Varmeværk

7,2 mio. m3

Måbjergværket

3,5 mio. m3

Maabjerg BioEnergy - eget anlæg

7,05 mio. m3

I alt

17,75 mio. m3

 

Ved siden af biogassen vil Maabjerg BioEnergy afsætte 45.000 tons fiber fra dyregødning til afbrænding på Måbjergværket.

Desuden vil Hedeselskabet modtage 8.200 tons fiber fra slamlinjen.

 

 

Retur til afsender

Maabjerg BioEnergy er forbundet med to omladestationer uden for byen samt Holstebro Centralrenseanlæg.

 

Der er to parallelle rør: Et indgående og et udgående.

 

Når gylle og slam er afgasset, sender Maabjerg BioEnergy det flydende restprodukt retur til afsenderen.

 

Landbruget vil årligt modtage 450.000 kubikmeter miljøvenlig gødning, mens renseanlægget vil få ca. 80.000 kubikmeter retur.


Siden er opdateret 29. november 2011