Måbjerggården

Måbjerggården er et eksempel der viser et samlet "regnskab" for de ca. 150 landmænd, der leverer ca. 500.000 tons husdyrgødning/år eller 21.300 dyreenheder (se figur) til Maabjerg BioEnergy.


Maabjerg BioEnergy fungerer som et renseanlæg, der fjerner en del af de næringsstoffer fra husdyrproduktionen, som normalt udledes på markerne og belaster vandløb og fjorde.

 

I alt reducerer landbruget udledningen af organisk kvælstof med 100 ton/år og fosfor med 400 ton/år til gavn for bl.a. grundvandet, vore åer, Nissum Fjord og Limfjorden.

 

Gødningen, som Måbjergården får retur fra Maabjerg BioEnergy, når der er produceret biogas, anvendes som flydende handelsgødning med høj udnyttelse.


Med Maabjerg BioEnergy kan landbruget og fødevareerhvervet opretholde den nuværende produktion og beskæftigelse. Uden Maabjerg BioEnergy ville landbruget skulle reducere husdyrproduktionen med op mod 40%, hvilket ville betyde, at beskæftigelsen ville falde fra 900 personer til 600 personer, eller med ca. 300 arbejdspladser.

 

Forklaring til nedenstående planche: Dyreenheder 

  • 33 mink ~ 1 dyreenhed
  • 36 slagtesvin ~ 1 dyreenhed
  • 0,85 malkeko ~ 1 dyreenhed

 

NB: Klik på nedenstående billede for at hente skitsen over "Måbjerggården" som pdf-dokument.

 


Siden er opdateret 31. juli 2011