Placering

Anlægget placeres i forbindelse med Måbjergværket (DONG Energy), som i forvejen er biomassefyret, hvilket giver en oplagt mulighed for synergi og den mest effektive udnyttelse af ressourcerne. Desuden placeres Maabjerg BioEnergy tæt ved nomi affaldsterminal og Nupark - Nordvestjysk Udviklingspark. Denne placering muliggør samarbejde med nomi om forskellige affaldsfraktioner og faciliteter samt udnyttelse af viden og faciliteter i Nupark.

 

Holstebro Kommune har i august 2009 vedtaget Lokalplan nr. 1001 vedr. bioenergianlægget på energivej. Du kan finde og læse lokalplanen i kommunens arkiv: www.plansystem.dk.  

 

I tilknytning til anlægget opføres to modtagestationer for gylle hhv. øst og syd for Holstebro.

Holstebro Kommune har i kommuneplantillæg nr. 19, august 2009, valgt den endelige placering for de to omladestationer. Du kan finde hele kommuneplantillægget på www.plansystem.dk.

 

Placeringen nær Skave, øst for Holstebro, kan ses på Google Maps ved at klikke her.

 

Placeringen nær Nr. Felding, syd for Holstebro, kan ses på Google maps ved at klikke her.

 

Opdatering 29. nov. 2011: I første omgang har man besluttet kun at opføre modtagestationen øst for Holstebro. Efter at have evalueret på erfaringerne vil der senere blive taget stilling til, om der også skal opføres en station syd for Holstebro.

 


Siden er opdateret 29. november 2011