Råvareleverancer

Så meget biomasse skal anlægget behandle

Tons/år

Gylle

457.122

Valle fra Holstebro Flødeost (Arla)

  98.000

Pulp fra Karup Kartoffelmelfabrik

  13.000

Spildevandsslam

  80.655

I alt

648.777

Tallene i skemaet er opdateret 29. nov. 2011.

 

På det nedenstående kort er vist leverandørerne af husdyrgødning, fordelt på bedriftsart, samt deres afstand til hovedanlægget.

Desuden vises slamleverancerne fra Holstebro Centralrenseanlæg, der behandles i separat proceslinje i anlægget.


Kortet er ikke helt opdateret til aktuel status, idet dette arbejde pågår.

 

Foruden gylle vil Maabjerg BioEnergy modtage bioaffald fra fødevareindustrien. Indtil videre er der bl.a. indgået aftale med Arla om at aftage 98.000 tons ostevalle.

 


Siden er opdateret 29. november 2011